Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Scheckiwwerreechung vun 900-€ un "ALAN" zu Stengefort

Den Mëttwoch den 9.ten Juli 2014 hunn déi Stengeforter Hobby-Kënschtler als Ofschloss vun hirer Hobby-Ausstellung Ufanks Mee, an Präsenz vum Buergermeeschter,dem Gemengerot an den Kënschtler an der „ Aler Schmelz „ zu Stengefort en Scheck an Héicht vun * 900-€ * un ALAN Asbl. .....vertrueden duerch Mme Shirley Feider an Mme Sonja Ketema-Backes iwwerreecht. Dës Suen stamen aus dem Erléis vun der Kaffisstuff an aus Spenden während der Ausstellung.

( Foto- No.- 3 = Albert Metzger )