Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Scheckiwwerreechung vum Cycle 4 aus der Schoul vun Minsbesch

Obwuel 2020 keng Kleeserchersfeier méiglech war, konnt d’Schoul mat der Ënnerstëtzung vun der Gemeng trotzdem en Don un eng Associatioun maachen.

Am Kader vun enger Projetswoch huet de Cycle 4 sech mam Thema Flüchtlingen beschäftegt.

D’Narin, d’Meedchen, no dem dës Associatioun benannt gouf, koum op Schëtter an d’Schoul. Inspiréiert vu senger Liewensgeschicht a senger Flucht aus Syrien, hunn d’Kanner aus dem Cycle 4 mat Hëllef vun hiren Enseignanten, e flott Buch zesummegestallt.

A Präsenz vum Här Buergermeeschter an dem Schäfferot, huet de Cycle 4 der Associatioun Narin e Scheck vun 2500€ iwwerreecht, fir d’Flüchtlingen bei hirem neien Ufank zu Lëtzebuerg ze ënnerstëtzen.