Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Sangt mat am „Schëtter Gesank“ - RENDEZ-VOUS 19. September !

Och bei der „Chorale Schuttrange“ mecht sech den demographesche Wandel bemierkbar : Mir kënnen dofir am „Schëtter Gesank“ nei Sängerinnen a Sänger mat Spaass un der Musek gudd ebrauchen. Noutekenntnisser sinn nët onbedengt erfuerdert !


Sangen mecht Freed a Frënn, entspaant, inspiréiert, verbënnt, bewegt, mecht fräi … an ass emotional, lëschteg, groussarteg, schéin ...


D‘Sängerinnen an d‘Sänger am „Schëtter Gesank“ sinn zwëschen 20 an 80 Joer aal a freeën sech ëmmer iwwer nei Mëmberen. Äer Stëmm brauche mir ! Kuckt emol einfach bei ons eran a sangt mat !


Onse Prouwenn (Dënschdes vun 20:15 bis 22:00 Auer) fänken neess un den 19. September 2017 am „Gesangsbau“ , 167 rue Principale zu Mënsbech ( nieft dem Schoulzentrum „An der Dällt“).


Envie de chanter à la "Chorale Schuttrange" ?

A la "Chorale Schuttrange" l'évolution démographique se fait remarquer : Pour cette raison de nouveaux chanteurs qui ont plaisir à la musique, nous seraient bien utiles. Des connaissances musicales ne sont pas requises.


Chanter donne de la joie et crée des amitiés, détend, inspire, unie , fait bouger, libère ... est émotionnel, amusant, magnifique, beau …


Les membres du „Schëtter Gesank“ , toutes catégories d’âge confondues, se réjouissent de chaque nouveau membre. Chaque nouvelle voix est la bienvenue. Participez sans obligation à une répétition comme hôte !


Nos répétitions (tous les mardis de 20.15 à 22.00 heures) reprennent le 19 septembre 2017 en notre salle de répétition , 167 rue Principale à Munsbach ( à côté du nouveau centre scolaire „An der Dällt“).


Lust mitzusingen im „Schëtter Gesank“?


Auch bei der „Chorale Schuttrange“ macht sich der demographische Wandel bemerkbar : Wir können daher neue Sänger mit Spaß an der Musik gut gebrauchen. Notenkenntnisse sind nicht unbedingt erforderlich.


Singen macht Freu(n)de, entspannt, inspiriert, verbindet, bewegt, befreit … ist emotional, lustig, großartig, schön ...


Die Sängerinnen und Sänger im Schëtter Gesank sind zwischen 20 und 80 Jahre alt und freuen sich immer über neue Mitglieder. Ihre Stimme ist uns herzlich willkommen. Schauen Sie doch einfach einmal unverbindlich vorbei und singen Sie als Gast mit uns.


Wir nehmen unsere Proben (Dienstags von 20:15 bis 22:00 Uhr) wieder auf im „Gesangsbau“ , 167 rue Principale in Munsbach ( neben dem Schulzentrum „An der Dällt“).