Wählen Sie Ihre Nachrichten​

R.I.P. Jemp Bock, lange Johre Cafétier zu Minsbech

De Bocke Jemp as doud. De Bocke Jemp war e besonnesch joviale Mënsch an hat lange Johren an de 70-90ziger Johre e Café, mat Mëttes-Menu zu Mënsbech, wou seng Fra Georgette de Chef an der Kiche war. Do war Mëttes emmer eng trei Clientel vun Arbechter bis Beamten vu Post, Ponts et Chaussées, Gemengen an privat Betrieber ... fir de Menu ze iessen. Et gouf dëfteg, gud an virun allem genuch fir de Mo ze stäipen. De Jemp hat emmer fir all Client e gud Wuert, e gudde Rot an emmer én herrleche Witz oder Snock parat!
Ech wënschen dem Jemp lo sëng wuelverdéinten eiweg Rou, an dat hien och lo beim hl Péitrus seng Jovialitéit bäibehält. Aurevoir Jemp!