Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Nationalen Dag vum Bam 2021

Am Kader vum nationalen Dag vum Bam huet d’Gemeng Dippech an Zesummenaarbecht mat der Ëmweltkommissioun a mam SICONA eng grouss Bamplanzaktioun zu Schuller organiséiert.

Beem sinn e wichtege Bestanddeel vun eiser Biodiversitéit a droen dozou bäi eis Natur ze schützen a géint de Klimawandel ze kämpfen.

E grousse Merci un eis couragéiert Kanner aus dem Cycle 2 déi de Moien trotz der Keelt d’Schëpp an de Grapp geholl hunn fir ze hëllefen 10 Beem ze planzen.