Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Den Cercle Avicole Mondorf op der Hunnefeier zu Schengen

Den CERCLE AVICOLE MONDORF huët zou Schengen hier schéinsten Hunnen , vu 15 verschiddenen Rassen a Faarweschléi presentéiert , fir vun de Leit dee schéinsten Hunn erauswielen ze loossen . Et gouf eng Urn opgestallt a 600 Ziedelen goufen um Enn ausgezielt. Eng gudd Ambience woar ugesoot a ganz vill Leit hun iis an iis Hunnen ënnert der Brëck besicht . Alle Leit déi iis sou fléisseg besicht a matgewielt hun , e ganz grousse MERCI !