Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Generalversammlung vun der LCGB-Sektioun Uelzecht/Sirdall

Den 10. Abrëll 2018 huet d’Generalversammlung vun der LCGB-Lokalsektioun Uelzecht/Sirdall am Restaurant Delicious zu Sandweiler stattfonnt. No der Begréissungsried vum Sektiounspresident, Aloyse KOERNER, huet de Sekretär a Caissier, Claude PLACHUTA, den Aktivitéits- a Keesebericht virgedroen.


Uschléissend huet den LCGB-Generalsekretär, Francis LOMEL eng Ried iwwert aktuell gewerkschaftlech Theme gehalen.


D’Generalversammlung gouf mat engem gemeinsamen Iessen ofgeschloss.