Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Grouss Botz Rëmeleng

Wéi a villen Gemengen hunn di Rëmelenger Veräiner sech op Invitatioun vum Schäfferot an der Ëmweltkommissioun versammelt fir eis Bëscher an Trëppelweeër queesch duerch Rëmeleng ze botzen. No vill gesammeltem Dréck huet de CIGL fir de Catering gesoucht. Aarbechter vun der Stad Rëmeleng hunn di vill Tuten Mull agesammelt an entsuergt.