Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Schoulkanner lafen 600 km um "Charity Cross"

Et as schons eng kleng Traditioun, dass Klassen aus der Schoul vu Rued-Sir zu Maacher op den "Charity Cross" gin, deen vum LTJB organiséiert gëtt. Dëst Joër waren et 65 Kanner aus dem Cycle 3 an hirt Léierpersonal, déi um Stade "op Flohr" hir Ronnen gedréit hun, an do knapps iwwer 600 km gelaf sin.
Stolz waren d'Leefer natirlech och fir fir Sponsoren sichen ze goën, déi hinnen eppes fir hir Effort'en giwwen bailéen. Dëst Joër waert folgenden Organisatiounen dat gesammelt Geld zegudd kommen:
-Ecole de la Kannerklinik du CHL
-Le soleil dans la main¨
-Centre de Recherche Public de la Santé

Dëst Joër waren am ganzen 2400 Leefer um Départ an si hun 17100km zréck geluecht.

D'Kanner vu Roodt/Syre waerten och next Joër erem derbai sin - well et war immens flott!