Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Caeciliefeier vun der Société Chorale Lamadelaine

Caecilienfeier vun der Société Chorale Lamadelaine

Um Caecilienconcert vum Rollenger Männerchouer, deen d'Nolauschterer an d'Welt vum Showbusiness entfouert huet, gouf e Member mat der Medaile en bronze fir 10 Joer Gesank geéiert. Et war d'Madamm Monique KRUMMES-LIST, déi als Vertrieder vun der UGDA, dem Här Jean-Claude SCHULLER déi Medaile un d'Broscht gespéngelt huet. E grousse Merci verbonne mat engem klenge Kaddo gouf et och fir d'Madamm Cécile MATHIEU-HAHN, déi dem Chouer den Album mat bekannte Lidder aus der Operett "Im Weissen Rössel am Wolfgangsee" geschenkt huet.