Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Caeciiefeier vun der Société Chorale Lamadelaine

LAMADELAINE Beim traditionelle Caecilienconcert vun der Société Chorale Lamadelaine, den dëst Joer d‘Nolauschterer an d’Welt vun der Oper an der Operett entféiert huet, sinn eng Rei verdéngschtvoll Membere geéiert ginn. D’Madame KRUMMES-LIST Monique vun der UGDA huet folgend Medaillen iwwerreecht : Fir eng Aktivitéit vun 30 Joer kruten d’Häre FELLER Pol a STRACKS Arsène d“Medaille de Mérite en Vermeil“ , an den Här RIES Marcel fir eng Aktivitéit vun 20 Joer d‘“Médaille de Mérite en Argent“

Weitere Neuigkeiten von Robert Fourné >