Wählen Sie Ihre Nachrichten​

BUNZI BUCHVIRSTELLUNG A LIESUNG

13
Feb
2018
13 Feb

Ween ass dat komescht Déier, dat enges Daags am Bësch opdaucht?

Ass et geféiherlech, well et anescht ausgesäit?

Mussen d’Déieren am Bësch sech wieren?

„Jiddereee vun ons huet en Trick, fir sech ze wieren“, seet de schlaue Fuuss.

„Mir kënne bäissen a krazen, picken a kämpfen, rennen a fléien. Kee vun ons brauch Angscht virun deem friemen Déier ze hunn.“

Oder sollen sie awer vläicht dem Bunzi hëllefen, fir dat ze fannen, wat dee verzweifelt sicht?


Eng Geschicht iwwer d’Angscht, virum Friemen, awer och iwwer Hëllefsbereetschaft a Frëndschaft.

D’Madame Christiane Ehlinger stellt hirt neit Buch „Bunzi“ vir a liest anschließend de Kanner dorauser vir.


Aktivitéit op lëtzebuergesch.


Gratis Entrée an de Biodiversum während der ganzer Bicherwoch vum 10. bis den 18. Februar 2018.