Wählen Sie Ihre Nachrichten​

BICHERWOCH AM BIODIVERSUM

10
Feb
2018
18 Feb

An der Fuesvakanz fënnt fir déi zweete Kéier d’Bicherwoch am Naturentdeckungszentrum Biodiversum zu Remerschen statt. Vum 10. bis 18. Februar gi Liesungen, Atelieren a Workshope ronderëm d’Natur fir Kanner an Erwuessener organiséiert. Kanner kennen ausserdeem bei engem Lanterentrëppeltour matgoen.

Am Biodiversum gi vu Méindes bis Sonndes vun 10 bis 17 Auer Naturbicher ausgestallt an den Entrée ass gratis.


Informatiounen an Umeldung: 23 60 90 61, biodiversum@anf.etat.lu, www.biodiversum.lu.