Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Checküberreichung in Reisdorf

Reisdorf

Am Kader vun der Seniorenfeier huet de "Gaart an Heem , Reisdref" e Check vun 1500 € un den Här Romain Scholtes vum Foyer Eisleker Heem vu Lëlljen (Lullange) iwwerrecht.

Diederich Hélène via mywort.lu.