Wählen Sie Ihre Nachrichten​

De Silo gett agmeet zu Rëmmerich

Dat gut Wiedder huet eis Baueren deser Deeg no Baussen gelackelt. Gläich huet et geheescht. Elo gett de Silo agemeet. Schon Moies fréih huet en d'Rotormäheren héiren an dun ass et lass gaang mam Kéieren a Schwaden machen. Géint der Owend ass dunn den Feldhäcksler an der Asatz komm. Sou wie héi zu Rëmmerch am Préizerdaul beim Norbert Schroeder.