Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Run for Dogs am Réidener Lycée

Den Réidener Lycée huet den 26. Abrëll den "Run for Dogs" organiséiert. De Circuit fir Leefer a Spazeiergänger ass iwwer 6 km gaangen. Den Erléis vun deser Aktioun ass un den Gaasperecher Déierenasyl gaangen. Am ganzen sin 3735 EUR zesummen komm, wouvun d'Madame Nina Gretsch 1000 EUR gespend huet.