Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Grouss Botz- Aktioun an der Gemeng Réiden/Atert


Réiden/Atert: Esou wi vill Gemengen am Land, huet d’Gemengeverwaltung Réiden/Atert och dest Joer, trotz der Covid- Pandemie drop gehaalen fir di grouss Botz an der ganzer Gemeng ofzehaalen. Iwert 90 Matbierger waren dem Opruff nokomm, déi sech um Samsdeg Moien tëscht 8.00 an 10.00 Auer, no engem gudde Croissant a Gedrënks op denen dräi Sammelplaatzen zu Nojem- Ospern a Réiden, ausgerëscht mat dem néidigen Botzmaterial getraff hun, fir de ganzen Territoire vun jeglichem Drëck ze befreien. Ganz zefridden huet sech de Buergermeeschter Henri Gerekens bei allen Läit gewissen, déi sech Zäit geholl hun fir bei deser Aktioun matzemaachen. (CR) (FOTO: CHARLES REISER) (BZ: E Grupp beim Start beim allen Gemengen- Atelier zu Réiden. )