Wählen Sie Ihre Nachrichten​

De neien Centre d'incendie et de secours ass elo mat Liewe gefëllt

Den Datum vum 3. Abrël 2021 geet ganz bestëmmt an d'Analen vum Rettungsdingscht vu Réiden/ Atert an. Waren Sie vum September 1978 am Centre de Secours bei der place Bian zu Réiden ënnerdach, sou konnten Sie mat hiren Asaatzween fir Feier, Technich Hëllef an Ambulanzen endlich an hire neie Centre d'incendie et de secours op der Fraesbich mat hirem Zenterchef Daniel Hormans eraplënneren. Mir all wënschen hinnen vill Erfolleg an hirem neien Heem dat sie och wirklich zu Recht verdingt hun. (CR)(FOTOEN: CHAREL REISER)