Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Cäciliefeier vun der Chorale Réiden/Atert

An eiser Chorale hu mir dëst Joer op eiser Cäciliefeier eis laangjäreg Sängerin , d'Madame Thérèse Decker-Gratz geéiert. Si krut fir 10 Joer treit Sangen d' Bronze Pius-Medaille vun eiser Vice-Presidentin Triny Larosch ugespéngelt. Desweideren hu mir eiser Dirigentin, der Madame Josette Ourth, sou wéi eisem Organist Carlo Philippe als Merci fir di gutt Zesummenaarbecht , e schéine Cadeau iwwerreecht.

An der Cäciliemass, déi mir zesumme mat der Réidener Musik gestallt hun,huet den Här Paschtouer Ricardo Monteiro vill schéi Wierder vu Merci fir di ganz Chorale ausgesprach.