Wählen Sie Ihre Nachrichten​

16ten Konveniat vun der "Texascompagnie"

Den 26.06.2019 hunn de fréier Zaldoten de' den 30.11.1959 zu hirem obligatoreschen Militärdéngscht an der "2e Compagnie du Commandement Terrestre" der sougenannter "Texascompagnie" agezunn gi waren sech erëmgesinn . Et war hiren 16ten Konveniat an no engem guddem Maufel an der Osteria del Ponte zu Schuller sinn dunn nach vill Anekdoten erzielt ginn. Et gouf och un de‘ verstuerwen Komeroden geduecht. Begréisst gouf och dat mer eis nächst Joer wëllen erëmgesinn.

Organiséiert war dat Ganzt vum J. Even aus Recken op der Mess