Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Véierte Spilldag vun der Seat-Winandy League 2019/2020

De 5. Dezember gouf déi 4. Ronn vun de der Seat-Winandy League am X-Treme Bowling Center zu Féiz ausgedroen.

Keng Verännerung un der Spëtz, d’Panthers Gold sinn ëmmer nach op Platz 1, gefollegt vum Roude Léiw 2. Der Roude Léiw 1 aktuell op Platz 3 huet den TNL Grey op d'Platz 4 verwisen, grad wéi si Reptiles elo op Platz 6 virun de Panthers Black. Déi nächst Ronn no der Chrëschtvakanz ass déi éischt Positiounsronn déi den 9. Januar 2020 gespillt gëtt. All d'Resultater op www.luxbf.lu


Le 5 décembre s’est jouée le 4ème tour de la Seat-Winandy Ligue au centre X-Treme Bowling à Foetz.

Pas de changements en tête, les Panthers Gold toujours en 1ère position suivi du Roude Léiw 2. Le Roude Léiw 1 a su monter en 3ème position devant les TNL Grey tout comme les Reptiles qui ont su monter d’une place au 6ème rang devançant les Panthers Black. Le prochain tour après les congés de Noël sera le premier tour de position qui sera jouée le 9 janvier 2020. Tous les résultats sur www.luxbf.lu


On December 5th, the 4th round of the Seat-Winandy League was played at the X-Treme Bowling center in Foetz.

No changes in mind, the Panthers Gold still in 1st position followed by Roude Léiw 2. The Roude Léiw 1 managed to climb in 3rd position ahead of the TNL Gray just like the Reptiles who managed to climb from a place to 6th place ahead of the Panthers Black. The next round after the Christmas holidays will be the first position round to be played on January 9, 2020. All the results in details on www.luxbf.lu