Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Spannend Finale beim LBF Duebel-Championnat 2019/2020

D'Finale vum 2019/2020 Duebel Championnat huet den 11. Dezember stattfonnt. De Romain Oberweis an den Dirk Thörnich (LIB/BC Eifel) hunn an der Häre Scratchwäertung mat 1762 Pins gewonnen. Nëmmen 13 Pins manner fir de Jean-Jacques Moynot an den Alain Lieners (Roude Léiw) mat 1749 Pins virum Yannick Schwartz an dem Arsène Marth (Panthers) mat 1718 Pins.

An der Dammewäertung ass den Titel fir d'Pascale Moynot an d'Maryse Jacques (Roude Léiw) mat 1687 Pins, virum Jessica Gonçalves an Arianne Specchio (Roude Léiw) mat 1641 Pins. Drëtt goufen d'Nora Turci mat Piia Pearce (LIB/Turkey Hunters) an 1602 Pins.

An der Handicap Wäertung hunn de Gilles Martin an de Petz Fuchs (Roude Léiw) mat 1980 Pins gewonnen, virum Marc Storoni a Joël Meyers (Reptiles) mat 1921 Pins an de Marc Frost mam Tommy Thill (Squirrels) op der 3. Plaz mat 1899 Pins. All d'Resultater op www.luxbf.lu


Le 11 décembre s’est jouée la finale du championnat doublette 2019 / 2020. Romain Oberweis et Dirk Thörnich (LIB/BC Eifel) remportent le classement scratch hommes avec 1762 Pins. Seulement 13 Pins de moins pour Jean-Jacques Moynot et Alain Lieners (Roude Léiw) avec 1749 Pins devançant Yannick Schwartz et Arsène Marth (Panthers) avec 1718 Pins.

Au classement dames, le titre était pour Pascale Moynot et Maryse Jacques (Roude Léiw) avec 1687 Pins devant Jessica Gonçalves et Arianne Specchio (Roude Léiw) avec 1641 Pins. 3ème au classement dames sont Nora Turci avec Piia Pearce (LIB/Turkey Hunters) et 1602 Pins.

Au classement handicap, victoire pour Gilles Martin et Petz Fuchs (Roude Léiw) avec 1980 Pins devant Marc Storoni et Joël Meyers (Reptiles) avec 1921 Pins et Marc Frost avec Tommy Thill (Squirrels) en 3ème position avec 1899 Pins. Tous les résultats sur www.luxbf.lu


On December 11, the final of the 2019/2020 double championship was played. Romain Oberweis and Dirk Thörnich (LIB/BC Eifel) won the men's scratch classification with 1762 Pins. Only 13 Pins less for Jean-Jacques Moynot and Alain Lieners (Roude Léiw) with 1749 Pins ahead of Yannick Schwartz and Arsène Marth (Panthers) with 1718 Pins.

In the ladies classification, the title was for Pascale Moynot and Maryse Jacques (Roude Léiw) with 1687 Pins in front of Jessica Gonçalves and Arianne Specchio (Roude Léiw) with 1641 Pins. 3rd in the ladies classification are Nora Turci with Piia Pearce (LIB/Turkey Hunters) and 1602 Pins.

In the handicap classification, victory for Gilles Martin and Petz Fuchs (Roude Léiw) with 1980 Pins ahead of Marc Storoni and Joël Meyers (Reptiles) with 1921 Pins and Marc Frost with Tommy Thill (Squirrels) in 3rd position with 1899 Pins. All results on www.luxbf.lu