Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Saisonsstart fir den SWCC 2020/2021

Saisonsstart fir den SWCC 2020/2021

No enger neier Form vu Generalversammlung bedéngt duerch di aktuell Sanitär Situatioun konnten di lescht Reglementsännerungen gestemmt gin an esou ass de Saisonsstart vun der Seat-Winandy Clubchampionnat den 1.10.2020.

Gespillt gëtt erëm wéi fréier an de bekannten 2 Divisiounen wat duerch eng héisch Unzuel vu Memberen zeréck ze féieren ass wou och de Spillsystem erëm konnt ugepasst gin.

Den LBF-Comité bedankt sech bei senge Memberen fir di solidaresch Disziplin a wënscht allen eng sportlech a virun allem Gesond Saison ganz ënnert den Covid-Oplagen di strikt agehale musse gin.


Début de saison pour le SWCC 2020/2021

Suite à une nouvelle forme d'assemblée générale en raison de la situation sanitaire actuelle, les derniers changements de règlementation ont su être votés et ainsi le début de la saison du championnat des clubs par Seat-Winandy débutera le 1.10.2020.

Le championnat se représente à nouveau comme dans le temps avec les 2 divisions bien connues suite à un nombre élevé de membres dont ce système de jeu a su être de nouveau adapté.

Le Comité LBF remercie ses membres pour leur discipline solidaire et souhaite à tous une bonne saison sportive et surtout saine en application des exigences du Covid.


Start of the season for the SWCC 2020/2021

Following a new form of general assembly due to the current health situation, the latest rules changes have been passed and so the start of the club championship season by Seat-Winandy will begin on 1.10.2020.

The championship is again like in the old days with the 2 well-known divisions following a high number of members which this system of play has been able to be adapted again.

The LBF Committee thanks its members for their united discipline and wishes everyone a good sporting and healthy season in accordance with the requirements of the Covid.