Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Buergbrennen zu Munzen

D'Buergbrennen ass eng al Traditioun, déi all Joers an villen Dierfer zu Lëtzebuerg gefeiert gëtt. Den éischten Sonnden no Fuessonndeg gëtt de Wanter matt engem Groussen Feier verbannt. Den ganzen Weekend gouf zu Munzen alles erbäigeschleeft an ob engem groussen Koup zesummen gedroen wou och en Kräiz ofgeriicht gouf. Owes wéi d'ganz Duerf versammelt wor gouf d'Buerg agefaangen an sou den Wanter verdriwwen. Wéi et hei zu Lëtzebuerg Traditioun ass war fir Iessen an Gedrénks beschtens gesuergt.