Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Unterschreibung des Accord Cadre

6 ONGe hun de 14. Januar 2016 e neien Accord Cadre fir Entwécklungshellef am Kooperatiounsministär mam Minister Romain Schneider ennerschriwen. Dobei war och d'ONG "Eng Breck mat Lateinamerika", déi vun 2016 bis 2020, hir Ennerstetzung am Peru an a Bolivien ka viruféieren fir Populatiounen um Héichplato vun den Anden an den entleeene Gebidder.