Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Regionale LEADER-Dag 2018 zu Miersch

Regionale LEADER-Dag an der Gemeng Miersch

Och dëst Joer huet de regionale LEADER-Dag nees an der Regioun LEADER Lëtzebuerg West stattfonnt. Ganz nom Motto „Zesummen an eiser Regioun“ setzt de LEADER-Büro mat dëser Veranstaltung op Austausch an Zesummenhalt tëschent hire Partner.

Den 22. September huet d’Gemeng Miersch op dësen Dag agelueden an e flotte Programm zesummegestallt fir de Partner hir Gemeng virzestellen.

Start war am Mierscher Kulturhaus, wou Directrice Karin Kremer d’Invitéeën hannert Kulisse vum Kulturhaus gefouert huet.

De Buergermeeschter Michel Malherbe huet am Rittersall vum Mierscher Schlass en Iwwerbléck iwwert d’Gemeng Miersch an hier Projete ginn.

Am Uschloss huet de Guy Pauly, President vun de Mierscher Geschichtsfrënn de Grupp duerch d’Gemeng gefouert an Erklärungen zu den historesche Sitten an de LEADER-Projete ginn. Sou konnten d’Partner an engem entspaante Kader d’Gemeng Miersch kenneléieren a géigesäiteg Projetsiddien austauschen.

Ofgeschloss gouf am Restaurant A Guddesch mat engem regionale Mëttegiessen.