Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Don vun de Kommiounskanner aus der Par Miersch Saint-François

Sonndes, de 29. Juli 2018, hu puer vun de Kommiounskanner no der Mass kënne en Don vun 3.000 € un d’Schwester Dhurata aus dem Uerden vun der Mutter Teresa (Missionarinnen vun der Nächsteléift) iwwerreechen. D’Schwester huet an dem Zesummenhank vun hierer Aarbicht zu Moskau geschwat, wou d’Schwesteren an zwee Häiser schaffen, eent fir behënnert Kanner an eent fir Mënschen, di an d’Drogen oder an den Alkohol gerode sinn.