Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Athénée de Luxembourg – Éischt Hëllef Coursen

Diplomiwwerreechung am Kolléisch: 48 Schüler an 2 Professeren hunn an der Sessioun 2017/2018 am Kolléisch un den Éischt Hëllef Coursen deel geholl, déi den Instrukter Theo Wooning gehalen huet. Hiren Diplom kruten se an enger offizieller Feier Mëttwochs, den 28. Februar 2018 iwwerreecht.


Niewent deene 50 Laureate goufen och nach 15 Secouristen, déi eng zousätzlech Formatioun gemaach hunn als aktiv Memberen am Éischt Hëllef Team Kolléisch (EHTK) opgeholl. Mat hinne sinn elo 45 Secouristen am EHTK aktiv.


Bei dëser Feier waren niewent dem Här Luc Scheer vum Roude Kräiz an dem Här Direkter Jos Salentiny och Vertrieder vun den Elteren, den Anciens an dem Mérite Jeunesse derbäi.