Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Internationalen Gedenkdaag fir d'Affer vu Stroossenakzidenter (émouvante Video)

No der Mass gehaalen vum Abbé Marc Gilniat, musikalesch verschéinert vu Memberen vun der Fanfare Miedernach an de Chorales Réunies Miedernach/Iermsdref , och zur Gelegenheet vum Ceciliendaag, war eng Gedenkzeremonie virun der Gemeng.
De Präsident vum AVR, Association nationale des Victimes de la Route, huet Leit begréisst an drop higewisen dat op desem 3. Sonndeg am November weltweit well Millionen vu Leit un Zeremonien deelhuelen.Dun huet Romaine Hendel, member vum AVR Verwaltungsroot Zeremonie virgestallt: en Puzzle matt Stechwierder soll symbolesch d' Problemer vun den Affer no enger Kollisioun duerstellen. Ier de Bob Bintz, éischte Scheffen an de Minister Wiseler d'Wuert egraff hun, huet den Pol Molitor, Member vun der Fanfare, d'Hymne des Victimes de la Route op sengem Tuba virgedron.
Méi Info op
www.avr.lu