Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Informatiounsversammlung - Neie Service Ruffbus vun der Gemeng Manternach

Dënschdes, de 24. September, ass zu Berbuerg dee neie Service vun der Gemeng Manternach, de Ruffbus, virgestallt ginn. Vill Leit ware komm fir den Explikatioune vun der Madamm Diane Lorang vu Voyages Emile Weber an dem Buergermeeschter Jempi Hoffmann nozelauschteren. Dëse Service soll zu enger verbesserter Mobilitéit vun alle Bierger bäidroen. Weiderhin huet de Buergermeeschter och nach weider potenziell Initiativen, a schonn exekutéiert Projeten a punkto Mobilitéit presentéiert. De Ruffbus start den 1. Oktober 2019 mat enger Testphase vun engem Joer.