Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Generalversammlung vun der Bech-Berbuerger Musek

Laangjähreg Musikanten a jonk Talenter déi um "Concours pour jeunes solistes" vun der UGDA Deel geholl hunn, goufen op der Generalversammlung vun der Bech-Berbuerger Musek den 20. Januar 2018 geéiert.