Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Chrëschtfeier vun de Senioren den 1. Dezember 2019

Den 1. Dezember huet d’Seniorekommissioun hir jäerlech Chrëschtfeier am Centre Beaurepaire zu Berbuerg ofgehalen.

Wéi all Joers war och dëst Joer d’Feier erëm gutt besicht. D’Leit hunn sech den 3-Gängemenü vum Restaurant Steinmetz vu Bech, sou wéi d’Buche vum Peschong gutt schmaache gelooss an hunn zesummen e flotte Mëtteg verbruecht.

Nom Iesse krut all Gaascht nach eng Tablett Schokola vum Atelier du Tricentenaire iwwerreecht.

D’Quête ass dëst Joer un d’Associatioun “Lëtzebuerger Guiden a Scouten” gaangen fir hiere Projet am Nepal.

De Kleeschen, gespillt vum Theisen Claude an den Houseker gespillt vum Hellers Frank, goufen dëst Joer vun hiren Engelcher, dem Schoellen Nathalie an dem Janssen Maïté begleet an hunn Titercher verdeelt.