Wählen Sie Ihre Nachrichten​

LJBM-Schülerinnen gi beim Concours Jeune Journaliste ausgezeechent

D’Klass 3CC aus dem Lycée Josy Barthel Mamer (LJBM) huet dëst Joer um Concours « Jeune Journaliste » deelgeholl. Fënnef Gruppen hu sech intensiv mat verschiddenen Theme befaasst an iwwer Méint eng immens Leeschtung bruecht. Si hu Sondagë gemaach, Spezialisten a Politiker kontaktéiert, u Virträg deelgeholl, sech an nei Beräicher eragelies an erageschafft an hu schlussendlech fënnef verschidde Projeten zum Thema “Wunnen zu Lëtzebuerg – Wonsch oder Wierklechkeet” eragereecht, wouvunner zwee den éischten resp. den zweete Präis gewonnen hunn! Mir felicitéiren dem Claire Elsen, Sophie Lieffring a Lena Jemming fir den 1. Präis fir hir Reportage iwwer Neibauten souwéi dem Vera Da Costa, Hilma Rasiti a Baoyi Ye fir den 2. Präis fir hir Reportage iwwer Zukunftsperspektiven zum Thema Wunnen.