Wählen Sie Ihre Nachrichten​

"LËTZEBUERGER LIDDER DÄERFEN NET VERLUER GOEN ! - " Lidderbicher !

Soll haut e Lëtzebuergescht Lidd gesonge ginn, da si mer séier schlecht drun. Bei der Auswiel ugefaangen, déi ass ganz bescheiden. Wann et dann ëm déi 2 oder 3 Strof geet, da musse mir meeschtens opginn! Oft sicht dir ee Lidd an dir fannt et net ! Awer villäicht a mengem Archiv vun +/- 4000 Wierker mat Wierder a Nouten !

1. an 2. Band - - vun „ Een neit Buch mat ale Lidder „

Hei hunn ech nobäi 100 Lidder, mat éischter witzegem Character, zesummegedroen déi haut nach kaum ee kennt, ma déi an der Zäit dagdeeglech a bei all Geleeënheet an Ausflug, mat vill Freed a Begeeschterung gesonge gouwen an nach a kengem Buch waren . Mir mussen eise Kultur-Patrimoine an der Riicht halen a versuergen !

Dëst Buch soll déi Lidder nees opliewe loossen déi een haut kaum méi héiert, an déi, ech mierken et un der Nofro, ëmmer méi erëmgesicht ginn. Sou z.B. d'Operett "Sonili" vun 1939, vun däer keng Spuer méi ze fannen ass ! Dogéint ginn awer Wierker, déi scho bal verluer waren, nees erëmfond an nei opliewe gelooss, wéi "Kopleschter-Lidd" “Eist Eisleck” oder “De Minettsdapp” ma och epuer “Jéinesch Lidder” an ee Lidd wat wuel méi jonk ass, iwwer de Lift am Pafendall.

Wann bei Iech fir dës Bicher Interessi entsteet, oder fir ee Lidd dat dir scho laang gesicht awer nach net fond huet, da meld iech op dëser Adress !

Jean KANDEL 7, rue Luitgardis L-8244 MAMER

Tel: 00352 621 665 212 jeankandel@pt.lu
Fir 20 € (22€ mam Porto) de Band kritt dir et heemgeschéckt :

BGL LU11 0030 0986 1601 0000 ( mat Numm an Adress ! )