Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Huelt iech dat zu Häerz _

Wie géint de Strom schwëmmt muss wëssen,

Dat hie seng Frënn gläich wäerd vermëssen !