Wählen Sie Ihre Nachrichten​

10. Editioun vu Science for Kids am LJBM

Déi 10. Editioun vu Science For Kids, dem Wëssenschaftsevent fir Cycle-4-Schüler aus de Gemenge ronderëm de Lycée Josy Barthel Mamer (LJBM), hat am Februar en enorme Succès a war bis op déi lescht Plaz ausgebucht. Déi zwee Nomëtteger si genee dat Richtegt fir jiddereen, deen un Naturwëssenschaften a prakteschen Experimenter interesséiert ass. Um Programm stungen dräi interaktiv Atelieren an de wëssenschaftleche Fächer Biologie, Chimie a Physik vu jeweils 50 Minutten. Den Ofschloss war dëst Joer mat engem besonnesche Kuch zum 10-järegen Jubiläum gefeiert ginn. Et war wéi ëmmer och fir ons Organisatoren ganz interessant ze gesinn, wéi d’Schüler sech fir d‘Wëssenschaften begeeschtere loossen. Mir wäre frou, wa mir an deenen nächste Joren vill vun hinnen an onsem Lycée erëmgesi géifen. Informatiounen, Neiegkeeten a Fotoen zu Science for Kids am LJBM fënnt een online (science.ljbm.lu) souwéi op der eegener Facebooksäit.