Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Traditionel Fassaden an Sibirien

Zu Irkutsk kann en gesin, wéi déi aal Gebäier lues a lues, iwwer vill Joeren, an den Permafrost Bueden agin. Et as an Sibirien net méi esou kaal sou dass den Permafrost Buedem all Joer eng Grimmel manner déif gefruer as an déi schwéier Gebàier an den Buedem asacken.