Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Scheckiwwereechung un d'Déierenasyl Gaasperech

Schoul vu Kënzeg huet am Mee e Spendelaf  fir d'Déierenasyl Gaasperech organiséiert. Grouss a kleng hu sech gutt dru ginn an hate vill Spaass! Den 12. Juli hunn d'Kanner de Scheck iwwerreecht, insgesamt sinn 4277 Euro fir d'Déierenasyl zesummekomm.