Wählen Sie Ihre Nachrichten​

De Parverband Syrdall/Sandweiler an der Oktave

Op hirem Pilgerdag, sinn d'Bierger aus dem Par-Sektor-Ost an d'Oktave gepilgert. Dobäi sinn si, esou wéi et Traditioun ass, vun der Musek ënnerstëtzt ginn.
Duerfir haten sech eng Partie Musikante vun der Harmonie Moutfort-Medingen an der Fanfare Sandweiler zesumme fonnt. Wéi schonn an vergaangenen Jore, ass d'Prozessioun vun der Méchelskierch duerch d'Stroosse vun der Alstad bis bei d'Kathedral begleet ginn.