Wählen Sie Ihre Nachrichten​

De Ginz blitt schonn

Wéi ech gëschter am Nomëtteg vun Ierpeldeng mat méngem Motorrad iwwer Mëchela op d'Giewelsmille gefuer sinn, konnt ech gesinn, datt op munche Plazen de Ginz schonn geblitt huet. Ech hunn eng Foto gemeet beim Tunnel tëscht der Buurschtermillen a Lëppschent. Ënnerwee sinn ech e puer mol stoe bliwwen, fir weider Biller ze knipsen: héich Fielswänn mat Beem a Straich, déi sech mat hire Wuerzele gudd hu misse festhalen, fir nit op d'Stroos erofzefalen, eng Piqueniqueplaatz niewent der Sauer, wou haut vläicht méi Betrib ass. Op där Plaatz sti laanscht d'Strooss grouss Bierken. Eng dervun ass opgefall duerch eng déck Knupp, déi ech och am Bild festgehal hunn. Iwwregens ware vill Motosfrënn mat hire Gefierer op dëser schéiner Streck ënnerwee.