Wählen Sie Ihre Nachrichten​

D'Lëpschter asbl hat op d'Generalversammlung agelueden - E Scheck fir "Noel de la rue"

No deem d'Presidentin Régine Jonk d'Memberen an d'Frënn begréisst hat, huet de Sekretär Alain Weber ee Réckbléck ob déi sëllechen Aktivitéite vum leschte Joer gemaach an déi vun dësem Joer virgestallt. No deems de gesonde Stand vun der Keess vum Trésorier Marco van Maris virgedro gouf a vun de Reviseure gutt geheescht gouf, huet d'Presidentin de Memberen an all deenen déi eis ëmmer ënnerstëtzen, a virun allem der Gemeng Merci gesot. Ganz besonnesch frou ass de Comité dat hien dräi nei Memberen déi nach ënner 18 Joer sënn am Laf vun 2015 konnt begréissen, sou dat den Nowuess vum Veräin geséchert ass. D'Lëpschter asbl hunn dunn ee Scheck iwwert 1000 EUR un "Noel de la rue" weiderginn. Beim Patt duerno, op deen de Veräin agelueden hat, konnten d'Gäscht nach ee gesellege Moment zesumme verbréngen. D'Lëpschter asbl ass elo och um facebook vertruede wou och all Manifestatiounen ugekënnegt ginn : www.facebook.com/lepschent/