Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Konveniat vum Joergang 1956/1957

Lëntgen. Méindes den 16. September 1963 hunn mir eis am éischte Schouljoer zou Lëntgen kennen geléiert. No der Primärschoul hunn awer déi mëscht sech aus den Aen verluer. Duerfir hunn mir, virun kuerzem ons fir véiert getraff, an dobäi al Erënnerungen opgefrëscht. Mat engem klengen Trëppeltour duerch Gemeng sinn mir gestart. Duerno huet den Buergermeeschter (Henri Wurth) an den 1. Schëffen (Georges Herr) ons am Gemengenhaus empfaangen. Bei dëser Geleeënheet huet ons de Buergermeeschter d’Entwécklung vun den vergaangenen 43 Joer an der Gemeng erkläert. Besonnesch gefreet huet eis, dass ons Joffer: Madame Eléonore Mattern (1 + 2 Schouljoer) dësen Moment mat ons konnt verbréngen. Als Gedenken un ons verstuerwen Klassekomeroden / Komerodinnen, hunn mir Blummen um Kierfecht néiergeluecht. Den Dag hunn mir dunn bei engem gemittlechen Iessen, am Restaurant "La Bohême" auskléngen gelooss. Text/Foto: Théo Weiler/Paul Provost

Weitere Neuigkeiten von Theo Weiler >