Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Fada's Family

26
Okt
2019
26 Okt

Lëtzebuerger Owend mat Fada's Family - 26 Oktober 2019

ab 19.00 Auer - Iessen

Ham, Fritten an Zalot oder Paschtéit mat Fritten an Zalot


Réservatioun bis den 23. Oktober

bei THEIS René 621 766 334 - Mail rtheis@pt.lu

Weicherding John 26 32 05 36

Weber Jéis 621 266 514 - Mail jeisinho_weber@pt.lu