Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Generalversammlung vun der LCGB-Sektioun Museldall

Den 10. Mäerz 2017 ware ronn 70 Memberen zu Lenneng an der Schoul zesumme fir d’Generalversammlung vun der LCGB-Sektioun Museldall.
Den LCGB-Generalsekretär Francis LOMEL huet iwwert aktuell gewerkschaftlech Theme geschwat a verschidde Membere fir hier laangjäreg Memberschaft am LCGB geéiert.