Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Dag vum Bam


Samschdes den 10. November Huet de Gaart an Heem, Vertrieder vun eiser Gemeng sech mat de Kanner an hir Elteren déi am Joer 2017 gebueren si gi bei der Schoul um Parking getraff fir um Dag vum Bam en Iesskäschtebam ze Planzen. Dëse Bam ass virun allem wéinst senge Friichte bekannt. Am Süde vun Europa war et de «Broutbam» vun den aarme Leit. Nach Haut gi Friichte vum Bam an der Schwéngsmaascht genotzt.

War et ee Gutt Zeechen? Et huet de ganzen Dag gerënnt wei mat Eemeren awer déi Zäit wou de Bam an de Buedem bruecht ginn ass aseet Dresche bliwwen. Net laang no der Aktioun huet de Renn erëm ugesat.

Merci un Kanner an hir Elteren déi och bei Renn Risiko sech op de Wee gemaach hunn fir beim planze vum Iesskäschtebam drun deel ze huelen. Et war Asaz gefrot fir de Bam an de Buedem ze bréngen. Den Nico Mangen an de George Wies mat hire Gesellen ass dat mat Bravour gelongen.

Merci un de Fierschter an eis Gemengen Aarbechter déi alees virbereet hunn.

No engem Patt am Pompjeesbau huet dees Aktioun zu hirem Ofschloss fonnt.