Wählen Sie Ihre Nachrichten​

2000 € fir d’Lëtzebuerger Diabetikerassociatioun ALD

D’Fraen a Mammen aus der Gemeng Käerch hate vill Succès op hirem Familljendag a konnten esou der Lërzebuerger Diabetikerassociatioun e Scheck vun 2000€ iwwerreechen, fir hir Projeten fir Kanner mat Diabetis ze ënnerstëtzen.

Enner anerem ginn d’Suen fir Aktivitéiten vun dem Elteregrupp ParEnD an den internationale Segelcamp, deen et all Joer engem Grupp vun Jugendlechen mat Diabetis erméiglecht eng flott Experienz um Ijsselmeer ze erliewen, gebraucht.

Awer och de Projet Life for a Child, dee sech dofir asëtzt, dass d’Kanner an den Entwécklungslänner kënne behandelt ginn a net méi un Diabetis stierwen, gëtt mat dësem generéisen Don ënnerstëtzt.