Wählen Sie Ihre Nachrichten​

10.000 € vun der Par Mamerdall St. Christophe fir de gudden Zweck

Wéi all Joer gouf och während desem Arbechtsjoer an der Par Mamerdall St. Christophe fläisseg gesammelt fir 2 Wierker ze ennerstëtzen: CSI-Lëtzebuerg fir e Schoulprojet am Bangladesh a Caritas Accueil et solidarité fir de Foyer intergénérationnel zu Beggen. Duerch vill Aktiounen koum déi stolz Zomm vun 10.000 € Euro zesummen, déi elo am Kader vun enger Open-Air-Mass zu Keespelt un déi Verantwortlech vun deenen 2 Organisatiounen iwwerreecht goufen. Vill Hänn, grousser a klenger, hu während engem Joer gehollef des Suën zesummenzedroën: mat enger Adventsaktioun vun de Kommiounskanner, mat engem faire Moieskaffi, mat der Aktioun Friddensliicht, mat dem Grillfest vun der Open-Air-Mass, mat den Don'en fir d'Kommiounskanner a mat Don'en vun de Leit aus der Par. E grousse Merci gëllt alle Leit déi gespend hunn an deenen, déi organiséiert hunn, och besonnesch am Numm vun deene Mënschen, déi mat dëse Suën eng Chance méi am Liewe kréien.