Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Hansen's Luss huet elo d'Pensioun

Viru kuerzem hat de Bureau vum SICA séng Mataarbechter, Komiteesmemberen, Pensionären a Buergermeeschteren vun de Membergemengen op eng kleng Feierstonn invitéiert.
No der Begréissung duerch de Kielener Buergermeeschter Félix Eischen, dee luewend Wieder un d’Mataarbechter vum SICA geriicht huet, war et um Prësident Lucien Koch, fir ee Réckbléck op d’Joer 2018 ze maachen.
Un zwee rezent verstuewen fréier Komiteesmembren, de laangjährege Prësident Marcel Monnertz an de Kopleschter Vertrieder Jean-Paul Baudot, huet sech eng Gedenkminut geriicht.

De Prësident ass och a sénger Ried drop agaangen, wéi et mat de Modernisatiounsaarbechten vun den Infrastruktueren ausgesäit: Wann alles no Plang leeft, kënnen di éicht Aarbechten um Terrain Enn 2019 oder Ufank 2020 lass ginn.

No den traditionellen Merciën un d’Memberen vum Komite, den politeschen Verantwortlechen vun de Membergemengen, de Responsabelen vun der Ëmweltverwaltung, der Valorlux, der Ecotrel an der Superdreckskëscht an natierlech de Mataarbechterinnen a Mataarbechter vum SICA selwer, koum et zu enger Cadeausiiwwereechung un ee laangjähregen Mataarbechter, deen elo vum 1. Februar un an der Pensioun ass: De Lucien Hansen huet 1993 um SICA ugefaangen a war laang Joeren dreiwend Kraaft op der SICA-Kompostanlag. Di lescht Joeren huet hien de Fuerpark verstärkt.

De Luss war een Aarbechter, op deen ee sech ëmmer kount verloossen, esou de Prësident a sénger Ried.

Nëmme ganz sielen huet hien wéinst engem Krankeschäin mussen doheem bleiwen.

Keng Aarbecht war him ze schwéier, keng Minutt ze fréi a keng Stonn ze spéit fir fir de Betrieb do ze sinn.

Mee nit nëmmen op der Aarbecht war de Luss virbildlech, och no der Aarbecht kount een ëmmer op de Kolleg Luss zielen. Hien huet bei sech Doheem alles fale gelooss, fir de Kollegen eng Hand unzepaken, wann si hien gebraucht hun.
Den Owend gouf dun ausklénge gelooss bei engem gemitterlechen Nuechtiessen an e puer gudder Pätt.

(Foto Willy Suys)