Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Ee neie Bongert um Kielener Bann

An Zaite wou d’Uebstbeem um Flouer a rondrëm d’Dierfer ëmmer méi verschwannen, ass et vu grousser Bedeitung, dass nei Bongerten ugeluecht gin.

D’Initiativ vun deem neie Bongert zu Kielen geet zréck op een Hochzaitswonsch: am Platz fir Cadeauën vu Frënn a Famill, wollten d’Caroline an de Joël eng Ënnerstëtzung fir een neie Bongert unzeleeën. Domaader wollten si ee gemeinsamen, nohaltegen an hoffentlech laangjähregen Projet opbauen. Aus hierem Wonsch gouf Realitéit. Den neie Bongert ass knapp annerhalwen Hektar grouss an et goufen 200 Beem geplanzt. D’Hallschent sinn Äppelbeem an di aner Halschent ass Steenuebst: Mirabellen, Quetschen a Prommen.

Geplanzt gouf am November 2015, um Nationalen Dag vum Bam. Eng motivéiert Equipe, zesummegesat aus Frënn vun der Emweltkommissioun an vu Membren vun de Frënn vum Brennereimüsee, haten di 200 Beem a Rekordzait stoën. D’Aktioun huet keng 5 Stonnen gedauert!

Ee Bongert ass Liewen, ass Natur puer, ass Freed, ass Genoss, ma och altemol eng Aarbecht. E Bongert bidd e sëlleche Planzen, Insekten, Vullen an aaneren Déieren een Doheem.

Mee nit all Insekt oder all Déier aus dem Bongert ass wëllkomm. Vill dees Gedéiech si Feinden vun den Uebstbeem, vun de Wuerzelen, vun de Blieder, vun de Bléien, vum Uebst. Do gëllt et d’Nützlingen ze förderen fir d’Schädlingen ze minimiséieren. Gewéinlech fannen se op Dauer hiert Glaichgewiicht.

Nodeems de Kaploun Charel Bremer di nei Beem geseent hat, war et um Minister Fernand Etgen. A sénger Usprooch huet hie vun deer viller Aarbecht geschwat, di an engem Bongert uffält, mee awer och vum nohaltegen Qualitéitsuebst wat a Form vu Frichten Belounung fir d’Aarbecht bréngt. De Staatssekretär Camille Gira soot, dass sai Ministère vill esou Projetën zesummen mat Emweltorganisatiounen ënnerstëtzt, mee dass se mëttel- a laangfristeg just ze droë sinn, wann eng wirtschaftlech Notzung vun deem Uebst erfollegt: am Platz vun der Grappa, sollt am Restaurant erem eng lëtzebuerger Mirabelle oder eng Fruuchtdrëpp gedronk ginn. Eng Kommunikatiounscampagne an deem Sënn mam betreffenden Sektor misst vlaicht emol an d’Liewen geruf ginn, esou de Staatssekretär.

De Buergermeeschter Guy Scholtes huet et flott fonnt, dass esou eng Privatinitiativ zesummen mat engem Verain an enger Gemengekommissioun konnt realiséiert ginn. Esou Projetën droën zur Verschéinerung vun den Uertschaften zu Kielen bai a leeschten ee weesentleche Beitrag fir d’Biodiversitéit an der Gemeng.

De musikaleche Bouquet gouf offréiert vum Patricia Freres a vum Thierry Kinsch.

Ofschléissend hun d’Caroline an de Joël op de Patt invitéiert.

Fotoën : Nico Neu