Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Pèischtmèindig zu Kaunerëf

Et war wèi all Joer,nom Pèischtsonndig wou die Kaunerëfer hir Kirmes wèh et sech gehèiert gefeiert hun, ass um Peischtmèndig frèi em 9.00auer die feierlich Sakramentsprozessioun vun der Paarkiirich durch die wonnerschèin Frèijorslanschaft op de Pörmesknupp gezunn,matt de Pompjen ,der Musik dem Gesank, den Streekanner ,Massendinger den Geschtlichen Hären vun No an esouguer aus dem Bistum Brugge an villen Pirminusfrënn, esou wi mer daat schon seit Joerhonnerten zu Kaunerëf gewinnt sin. Um Pörmesknupp hun schon vill Lèit op d'Prössioun gewaart, nom Sakramentalen Segen war eng feierlich Mass vun den Hären Marco Wehles,dem chanoine Leo Kirsch dem abbé Fernand Huberty dem prelat José Vercaemst diozese Brugge an dem Abbé Romain Richer den och Festpriediger war. Enner de Kläng vum Pirminuslidd sin no der Mass die zwou Quellen bei der Kleischen geseent gin.
An wèh et Owens war um Pörmesknupp war d'Kleischen vum Hl. Pirmin vun all denen Kierzen die d'Leit ugefang hun- fir hir Wönsch, Suergen, Mercien oder soss Gedanken erop an den Himmel zeschecken daaghell beliicht .